Välkommen till Drottninggatans bokhandel

En oberoende bokhandel i Uppsala

Hos oss får du personlig service, atmosfär och bra läsning. Välkommen!

 

Här hittar du höstens bokcirkelkatalog för 2016/2017!

Bokcirkelns 16 extra titlar för 2016/2017


Torsdagen den 30 mars kl 18:30 får vi besök av professor emeritus Kjell Aleklett som skall berätta om sin senaste bok – En värld drogad av olja

image

Är vårt dagliga fat olja halvfullt eller halvtomt?
Under 1900-talet har vi hela tiden ökat vår användning av olja. Många är inte medvetna om, att de är drogade av olja, men verkligheten är, att allt från vårt dagliga bröd till skorna vi går i är beroende av olja.
  • När och var har olja bildats? Hur mycket har vi förbrukat, hur mycket finns det kvar och när når vi maximal produktion, Peak Oil?
  • Kan fracking producera den olja vi behöver?
  • Samtliga av IPCC godkända klimatscenarier, RPC-scenarierna, kan inte bli verklighet. Är detta världens största forskningsskandal?
  • Hur länge fortsätter exportländerna expor­tera olja till Sverige och andra importländer?
  • Kommer spelet om oljan att skapa allvarliga kon­flikter mellan Kina, Ryssland och USA?
  • Hjälpte Olof Palme  svenska företag att bygga fem stora hem­liga oljelager i Saudiarabien?

Varmt välkomna!